eventsPsychologywebinars

13th webinar – Autoempatia w pracy nauczyciela, czyli bądź dla siebie dobry – Prof. Alicja Gałązka

“Autoempatia w pracy nauczyciela – czyli po prostu bądź dla siebie dobry nauczycielu”
Wykładowca: Profesor nadzwyczajny dr hab Alicja Gałązka

W trakcie webinarium dowiemy się jak praktykować autoempatię oraz jak wykorzystać to do pracy z uczniami, by budować ich poczucie wartości.

Kilka refleksji Autorki:

O empatii mówi się zwykle w kontekście rozumienia potrzeb innych i szanowania ich emocji. Empatyczne nastawienie do świata jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy empatyczni jesteśmy najpierw w stosunku do siebie.

Autoempatia powiększa świadomość siebie i jest najlepszym lekarstwem na trującą samokrytykę. Jeśli nieustannie wymagasz od siebie więcej i więcej, wstydzisz się porażek, masz problemy, by porozumieć się z innymi – autoempatia może Ci pomóc.

Jeśli sami nie wiemy co czujemy, odcinamy się od własnych, zwłaszcza trudnych uczyć; trudno nam porozumieć się z osobami z naszego otoczenia. Niemożność zrozumienia własnych i cudzych uczuć upośledza nas i uniemożliwia bliskie relacje z naszymi bliskimi i z naszymi uczniami.

Autoempatia to sposób na pogłębiony kontakt z własnymi uczuciami i potrzebami i dzięki temu otwarcie się na uczucia i potrzeby osób wokół nas. To pełne szacunku rozumienie tego, czego doświadczamy, uważność, reagowanie bez osądzania i mówienie wprost o ważnych uczuciach. Empatyczna relacja z samym sobą buduje wokół naszej osoby pozytywną atmosferę i sprzyja zaufaniu i budowaniu lepszych relacji z naszymi uczniami.

Leave a Reply