eventsSigswebinarsYoung Learners

Christmas – practical ideas to use with children – a free webinar by Urszula Kropaczewska

Dear Colleagues,

IATEFL Poland has the pleasure to invite you to the webinar which will take place

on 14th December, Monday, from 20.30 to 21.30 CET.

Christmas – practical ideas to use with children

webinar in English

The webinar is to show some practical ideas to make Christmas lessons with children involving and colourful. I am going to present some crafts I use, some songs I sing, some rhymes I say and some stories I tell.

Urszula Kropaczewska

Urszula Kropaczewska is the coordinator of Young Learners Special Interest Group for IATEFL Poland

The teacher trainer, coach, author of the blog and some publications for teachers of English.

She is involved in many projects involving teaching kids. Her interest are method and techniques

used while teaching English to young learners, especially those with special needs.

She organizes and takes part in conferences, workshops and webinars for teachers in Poland

and also in other countries. She records her lessons, her telling stories and her making crafts

– the films are put on her You Tube Chanel and all the teachers are welcome to use the films

freely while working with their kids.

Urszula Kropaczewska – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, magister filologii angielskiej i dydaktyki języków obcych, wykładowca, trener, coach, autorka wielu publikacji dotyczących nauczania języka obcego. W centrum jej zainteresowań jest zagadnienie nauczania języka obcego małych dzieci oraz uczniów o specjalnych potrzebach; przez 13 lat była dyrektorem NKJO we Wrześni, obecnie jest dyrektorem Wielkopolskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni; organizuje konferencje oraz prowadzi kursy, szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, głównie dla języków obcych.

Jest koordynatorem Young Learners SIG dla IATEFL Poland.

14dec2020certificate

Leave a Reply