International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

IATEFL News

IATEFL workshops in Rzeszów 21 April

by Anna Gałucka

                                                                                      
 
Stowarzyszenie Nauczycieli
Języka Angielskiego w Polsce
IATEFL Poland        
__________________________________________________________________________________________


zapraszają na

SZKOLENIE JĘZYKOWE
21st April 2017


            
Prof. Nadzw. dr hab.  Alicja Gałązka

Plan szkolenia:


12:00-12:30  Rejestracja
12:30-14:00  Psychology of creativity in the ELT classroom
14:15-14:45  Dyskusja przy kawie i herbacie

Psychology of creativity in the ELT classroom

Creativity is one of the most exciting concepts in  ELT. The attainment of creativity in the classroom is most probably dependent on teachers’ own creative practices. However, these practices need not always be thought of as generating novelty out of nothing. ome teachers’ misconceptions about what constitutes creativity impede them from positioning themselves as creative practitioners (Xerri, 2013). The myth that creativity is only about creating works of art or enabling learners to be artistic is detrimental to teachers’ efforts to be creative. As language speakers we are all creative individuals. It takes a lot of creativity for a child to acquire a language and for a learner to use the language they are taught. However, as language teachers we can be even more creative when we think of new possibilities for language teaching and learning. Being creative is not exclusive to using arts and crafts, poetry or film in language lessons. While lessons incorporating activities based on those media and genres have the potential to act as creative impulses for learners when the latter demonstrate an “ability to read with imagination, make connections”, create “metaphors and similes by way of explaining and interpreting” such texts (Vassallo, 2016, p. 95), the essence of creativity for teachers goes beyond classroom activities. Being creative means daring to do things differently, thus expandingthe boundaries of what we know about teaching and learning in order to discover new worlds within the confines of our classrooms. In fact, Csikszentmihalyi (1996) defines the creative individual as “someone whose thoughts or actions change a domain, or establish a new domain” (p. 28). In a very practical workshop participants will be able to engage in a training of creative thinking.

Alicja Gałązka

Psycholog, lingwista, licencjonowany coach, trener oraz pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz School of Education  in University of Exeter, UK. Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim oraz wielu innych uczelniach prywatnych. Autorka licznych programów studiów podyplomowych. Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych. Obyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich  głównie w UK oraz USA  Wykładowca i międzynarodowy  trener z zakresu umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej  oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki. Ekspert z zakresu dramy- metody wykorzystywanej w edukacji, treningach interpersonalnych , zarządzaniu oraz terapii. Założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 20 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe, unijne oraz szkoleniowe. Autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założenia psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy.  Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji,  instytucji użyteczności publicznej, lekarzy, nauczycieli  oraz innych grup zawodowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia psychologiczne oraz dramowe dla nauczycieli języków obcych. Koordynatorka dwóch sekcji Psychology in ELT oraz Drama in ELT w IATEFL Poland.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Zapisy do 20 kwietnia 2017 r. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego :  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY .  Ze względu na małą ilość miejsc prosimy o przemyślane decyzje oraz poinformowanie organizatora o ewentualnej rezygnacji z udziału w szkoleniu (email: jkawalek@ur.edu.pl)

Szkolenie jest bezpłatne dla członków IATEFL Poland oraz pracowników URz
Opłata dla osób niebędących członkami IATEFL Poland wynosi 20 zł. (płatność na miejscu)

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa