International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

IATEFL News

Konkurs krasomówczy "Public Speaking Contest"

by Anna Gałucka
Categories: Conference 25th.

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland od ponad 20 lat zrzesza anglistów ze wszystkich poziomów polskiego systemu edukacji dbając o podnoszenie ich kwalifikacji i wszechstronny rozwój zawodowy organizując szkolenia na terenie kraju i współpracując z organizacjami partnerskimi za granicą, publikując biuletyny i inne materiały szkoleniowe. Przedstawiciele regionalni i koordynatorzy grup szczególnych zainteresowań IATEFL Poland to prężnie działający zespół ludzi pragnących dzielić się swoją wiedzą i pasją.

Przedstawiciele Regionalni podejmują różnorodne działania mające na celu przybliżenie nauczycielom nowoczesnych i efektywnych metod nauczania języka angielskiego. Uczniom proponują angażowanie się w rozwijające i motywujące do poszerzania wiedzy konkursy i zabawy językowe. Jedną z takich inicjatyw jest przygotowany przez IATEFL Poland Konkurs Krasomówczy skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.

Chcemy zachęcić Państwa do zorganizowania w Państwa szkole pierwszego etapu konkursu  (szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu), który wyłoni kandydatów do etapu wojewódzkiego.

Finał ogólnopoldski odbędzie się w 16 września 2016r w Szczecinie w trakcie dorocznej konferencji IATEFL Poland na Wydziale Elekrtycznym, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Przyjmowanie zgłoszeń otwarte dla Lublina, Szczecina Warszawy i Wrocławia.
 
Kontakt: office@iatefl.org.pl lub
 
Lublin slawomirnowikowski@iatefl.org.pl (Konkurs 21 czerwca)
Szczecin; andrzej.obstawski@iatefl.org.pl (Konkurs 10 czerwca)
Warszawa: Dorota Chromińska  dchrominska@gmail.com (Konkurs 14 czerwca) 
Wrocław: Joanna Leszkiewicz vice@iatefl.org.pl  (Konkurs 10 czerwca)
 

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu “Public Speaking Contest”
w Regionie Wrocław odbędą się w piątek 10 czerwca 2016 o godz. 10.00
w Prywatnym Gimnazjum Językowym „Parnas" przy ulicy Wagonowej 12 we Wrocławiu.

 

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu
“Public Speaking Contest”

Cele konkursu:

 • popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację pozawerbalną,
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
 • przygotowanie do udziału w życiu publicznym.


Przedmiot konkursu:

 • wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu (przemówienia lub wypowiedzi w innej formie)  w języku angielskim - na temat School of the Future
 • Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka oraz wykorzystanie środków audiowizualnych.
 • czas prezentacji: 2- 5 minut
 • organizatorzy etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego nie pokrywają kosztu dojazdu uczestników
 • konkurs skierowany jest do polskich uczniów szkół w wieku 13-19 lat, uczących się języka angielskiego jako obcego.


Temat konkursu:  School of the Future

Przygotuj przemówienie w języku angielskim  o tym, jak według Ciebie szkoła zmieni się w przyszłości. Należy uwzględnić przynajmniej jeden (lub więcej) aspektów z podanych poniżej zagadnień:

 

 • wielokulturowość
 • kultura globalna, kultura pop
 • prawa uczniów
 • technologia
 • transport
 • środowisko

Kryteria oceny:

Jury będzie oceniać prezenterów w odniesieniu do następujących kryteriów:  

 • Treść prezentacji, czyli kompozycja (wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie), znajomość tematu, równowaga argumentów
 • Siła przekazu, czyli umiejętność komunikowania myśli, emocji i osiągnięcia ogólnych celów za pomocą słów.
 • Kontakt z odbiorcą. Dobrzy prezenterzy zbudują właściwe relacje z publicznością, efektywnie wykorzystają humor i / lub emocje. Nagradzany będzie naturalny styl, a nie wyrecytowany z pamięci tekst.
 • Styl i technika, czyli sposób wygłaszania, płynność wypowiedzi, postawa, kontakt wzrokowy, stosowanie gestu.
 • Zastosowane słownictwo i gramatyka oraz poprawność językowa.


Terminy kolejnych etapów konkursu:

 • Etap I – eliminacje szkolne

O terminie ich przeprowadzenia decydują powołane na potrzeby konkursu szkolne komisje konkursowe i przesyłają kartę zgłoszenia na adres organizatora konkursu: IATEFL Poland (mailowo na adres office@iatefl.org.pl) Szkolne komisje konkursowe wybierają dwa najlepsze przemówienia w danej kategorii wiekowej.

 • Etap II – eliminacje wojewódzkie

Eliminacje wojewódzkie odbędą się w okresie kwiecień-czerwiec 2016r.  Terminy i miejsca konkursu w poszczególnych miastach będą ogłoszone na stronie www.iatefl.org.pl. Uczestników będzie oceniać komisja zewnętrzna składająca się z przedstawicieli twórców kultury oraz specjalistów językowych, a werdykt jury nie będzie podlegać dyskusji i będzie mieć charakter ostateczny.

 • Etap III – finał ogólnopolski

Finał ogólnopolski odbędzie się w 16 września 2016r w Szczecinie w trakcie dorocznej konferencji IATEFL Poland na Wydziale Elekrtycznym, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Organizator finału:
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland
www.iatefl.org.pl        office@iatefl.org.pl          tel. 503017030

Nagrody:
Zwycięzca otrzyma Ipod Shuffle oraz dyplom a jego nauczyciel (opiekun) czytnik Kindle

 • Laureaci miejsca 2-giego i  3-ciego otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
 • Wszyscy uczestnicy wojewódzkiego etapu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.


* W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z konkursem prosimy o kontakt z Anną Rogalewicz-Gałucką     office@iatefl.org.pl , tel. 503017030

 ** Udział szkoły w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Zobowiązany jest do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców. Wzór oświadczenia w załączniku.

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

 • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
 • participate in Annual  IATEFL Conferences
 • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
 • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
 • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
 • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
 • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa