International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

IATEFL News

NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR

by Anna Gałucka

NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR


FAKTURA VAT


Zgodnie z nowelizacja ustawy od towarów i usług od 1 stycznia 2020 roku uległy zmianie przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów.

Uzyskanie faktury z numerem NIP możliwe jest wyłącznie w trakcie zgłoszenie się na szkolenie ( przed dokonaniem płatności)

Informacje o innym odbiorcy faktury niż osoba fizyczna należy zgłaszać przed momentem opłacenia za szkolenie. Wystawienie faktury na firmę w późniejszym terminie nie będzie możliwe.

Stowarzyszenie może wystawić fakturę do paragonu na rzecz firmy/szkoły wyłącznie wówczas, gdy NIP nabywcy zostanie  uwzględniony na paragonie.

Postawa prawna: artykuł 106b ust. 5 ustawy o VAT.

FAKTURA UPROSZCZONA

Faktury uproszczone można wystawić, gdy kwota sprzedaży nie przekracza 450 zł albo 100 euro. Porównując wymogi dotyczące treści faktury uproszczonej oraz paragonu fiskalnego, nasuwa się wniosek, że o ile na paragonie zostanie zamieszczony NIP nabywcy (na żądanie), a wartość udokumentowanej transakcji nie przekracza limitu (450 zł lub 100 euro), to może on być uznany za fakturę uproszczoną.

Oznacza to, że jeśli zostanie wystawiony paragon o wartości do 450,00 zł i umieszczony  na nim numer NIP nabywcy (chodzi o firmę lub osobę fizyczną prowadzącą działalność) to taki paragon może być uznany w rozumieniu przepisów ustawy o VAT za fakturę uproszczoną i nie ma konieczności wystawiania do niego dodatkowej faktury.

Z uwagi na to, że od 01.01.2020 paragon o wartości do 450,00 zł, który zawiera NIP może zostać uznany za fakturę uproszczoną to musi on być również zarejestrowany jako oddzielny dokument w pliku JPK.

W związku z tym prosimy wszystkich, którzy wystawiają takie paragony lub chcą otrzymać taką uproszczoną fakturę o kontakt ze skarbnikiem treasurer@iatefl.org.pl w celu ustalenia procedur przekazywania informacji na temat wystawionych paragonów z NIP za dany miesiąc.

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa