International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

IATEFL News

Program "Edukacja o polityce”

by Anna Gałucka

Do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Szanowni Państwo.

Ambasada USA i Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) zapraszają nauczycieli do udziału w programie "Edukacja o polityce”.

Program "Edukacja o polityce" ma ułatwić młodym ludziom zrozumienie polityki i wyrobienie własnego zdania na istotne kwestie dotyczące życia publicznego.

Nauczyciele biorący udział w programie otrzymają materiały merytoryczne i dydaktyczne, szkolenie wprowadzające i webinaria tematyczne, które przygotują nauczycieli do prowadzenia dyskusji z młodzieżą na tematy poruszające istotne kwestie ze sfery polityki, np.:

Czy media publiczne są konieczne w państwie demokratycznym? Jaką rolę mogą i powinny odgrywać?  

Jakie argumenty przemawiają za wyższymi, a jakie za niższymi podatkami? Jaką rolę państwo powinno odgrywać w gospodarce?

W jakim stopniu Polska powinna angażować się na arenie międzynarodowej? Czy Polska powinna dążyć do zbliżenia i zacieśnienia współpracy transatlantyckiej z USA, współpracy w ramach NATO lub UE?

Rejestracja: do 7 listopada 2017r. poprzez ten formularz: http://goo.gl/KtgQMD

Instrukcja, jak zgłosić się do programu: http://goo.gl/YSZPJV

Więcej informacji: www.opolityce.ceo.org.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorki programu p. Anny Samel z CEO, anna.samel@ceo.org.pl tel. +48 (22) 825 05 50 wew. 210

Zapraszamy!

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa