International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

IATEFL News

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 03. 06 Warszawa

by Anna Gałucka

 
International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Poland
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce
IATEFL POLAND http://www.iatefl.org.pl
 
 
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland

odbędzie się w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej
Gmach Głowny Sala 425 Plac Politechniki 1

 sobota 03. czerwca 2017 roku o godz. 14.00 (drugi termin: 14.15)
Wszyscy członkowie są zaproszeni do wzięcia udziału w zgromadzeniu.
 
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:
1.    Wstęp Prezesa
2.    Wybór przewodniczącego Zebrania
3.    Zatwierdzenie porządku obrad
4.    Zatwierdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z  17. września 2016 roku
5.    Sprawozdanie finansowe Skarbnika IATEFL Poland
6.    Odczytanie oświadczenia Komisji Rewizyjnej
7.    Głosowanie nad zatwierdzeniem Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2016
 ( Uchwała nr 1).
8.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu IATEFL Poland
    (Uchwała nr 2)
9.    Wolne wnioski

    ORDINARY GENERAL MEETING
 
of the International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Poland IATEFL Poland
will be held at the Foreign Language Centre, Warsaw University of Technology
 on Saturday, 3rd  June 2017, at 2 p.m.
Room 425    Plac Politechniki 1
All members are invited to attend the meeting.
 
The proposed agenda for the Ordinary General Meeting:
1.    President’s introduction
2.    Selecting the Chairperson of the OGM
3.    Approval of the Agenda of the OGM
4.    Approval of the Minutes of the 17th September 2016 AGM
5.    IATEFL Poland Treasurer’s Report
6.    Statement of the Review Committee
7.    Voting on the approval of Balance for 2016
8.    Approval of the IATEFL Poland Board
9.    Any Other Business
 
 
Adres korespondencyjny:
CAO IATEFL PL
Anna Rogalewicz-Gałucka
skr.poczt. 77
59-900 Zgorzelec 1

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa