International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

IATEFL News

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW/ OGM 15 June Warsaw

by Anna Gałucka

 
International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Poland
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce
IATEFL POLAND http://www.iatefl.org.pl
 
 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
 
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland
odbędzie się  w  Gmachu Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
ul Armii Ludowej 16  - SALA 509 A

sobota 15. czerwca 2019 roku o godz. 14.00 (drugi termin: 14.15)
Wszyscy członkowie są zaproszeni do wzięcia udziału w zebraniu.
 
Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.    Wstęp Prezesa
2.    Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
3.    Zatwierdzenie porządku obrad
4.    Zatwierdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z  22. września 2018 roku
5.    Sprawozdanie finansowe Skarbnika IATEFL Poland
6.    Odczytanie oświadczenia Komisji Rewizyjnej
7.    Głosowanie nad zatwierdzeniem Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2018
 ( Uchwała nr 1).
8.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu IATEFL Poland
    (Uchwała nr 2)
9.    Wolne wnioski

    ORDINARY GENERAL MEETING

of the International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Poland IATEFL Poland
will be held at w  Gmach Inżynierii Lądowej Warsaw Univerisity of Technology
16  Armii Ludowej street  - ROOM 509 A

 on Saturday, 15th June 2019, at 2 p.m.(the second term: 2.15)
All members are invited to attend the meeting.
 
The proposed agenda for the Ordinary General Meeting:
1.    President’s introduction
2.    Selecting the Chairperson of the OGM
3.    Approval of the Agenda of the OGM
4.    Approval of the Minutes of the 22nd September 2018 - AGM
5.    IATEFL Poland Treasurer’s Report
6.    Statement of the Review Committee
7.    Voting on the approval of Balance and Profit and Loss Statement for 2018 (resolution No 1)
8.    Approval of the IATEFL Poland Board activities (Resolution No 2)
9.    Any other business
 
Adres korespondencyjny:
CAO IATEFL PL
Anna Rogalewicz-Gałucka
skr.poczt. 77
59-900 Zgorzelec 1

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa