International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

IATEFL News

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 16.06.2018 Warszawa

by Anna Gałucka

 
International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Poland
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce
IATEFL POLAND http://www.iatefl.org.pl
 
 
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland

odbędzie się w Ośrodku Języka Angielskiego Politechniki Warszawskiej

sala nr 4  ul Rektorska 2
sobota 16. czerwca 2018 roku o godz. 14.00 (drugi termin: 14.15)
Wszyscy członkowie są zaproszeni do wzięcia udziału w zebraniu.
 
Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1.    Wstęp Prezesa
2.    Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
3.    Zatwierdzenie porządku obrad
4.    Zatwierdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z  16. września 2017 roku
5.    Sprawozdanie finansowe Skarbnika IATEFL Poland
6.    Odczytanie oświadczenia Komisji Rewizyjnej
7.    Głosowanie nad zatwierdzeniem Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2017
 ( Uchwała nr 1).
8.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu IATEFL Poland
    (Uchwała nr 2)
9.    Wolne wnioski
 
ORDINARY GENERAL MEETING

of the International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Poland IATEFL Poland

will be held at  Ośrodek Języka Angielskiego Politechniki Warszawskiej

Room nr 4  ul Rektorska 2
Warsaw University of Technology

 on Saturday, 16th June 2018, at 2 p.m.
All members are invited to attend the meeting.
 
The proposed agenda for the Ordinary General Meeting:
1.    President’s introduction
2.    Selecting the Chairperson of the OGM
3.    Approval of the Agenda of the OGM
4.    Approval of the Minutes of the 16th September 2017 AGM
5.    IATEFL Poland Treasurer’s Report
6.    Statement of the Review Committee
7.    Voting on the approval of Balance for 2016
8.    Approval of the IATEFL Poland Board
9.    Any Other Business
 
Adres korespondencyjny:
CAO IATEFL PL
Anna Rogalewicz-Gałucka
skr.poczt. 77
59-900 Zgorzelec 1

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa