International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

IATEFL News

X Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Ustroń, 22-24.03.2019

by Anna Gałucka

Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w jubileuszowej
X Konferencji Naukowo-Dydaktycznej

"Optymalizacja nauczania języków obcych - kierunki, aspekty, wyzwania"

Ustroń, 22-24.03.2019

Zmienność formalnych ram kształcenia w placówkach dydaktycznych różnego szczebla, tempo życia, społeczne i indywidualne wyzwania oraz oczekiwania związane z dobrą edukacją narzucają często pytania o kształt i miejsce optymalnej edukacji językowej. Nasza jubileuszowa konferencja jest zatem zbudowana wokół pojęcia optymalizacji, które mieści w sobie rozmaite aspekty i prowokuje wiele pytań. Co oznacza optymalna edukacja językowa? Jakie kryteria ją definiują i co jest jej warunkiem? Jak łączyć edukację fachową i językową? Kto odpowiada za optymalny proces dydaktyczny? Co wpływa na sukces w dydaktyce? Mamy nadzieję, że odpowiedzi na powyższe i inne istotne pytania będą przedmiotem Państwa wystąpień i zachęcą do owocnych dyskusji. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji zarówno naszych stałych, niezawodnych  uczestników, jak i osoby, które zamierzają przyjechać do Ustronia po raz pierwszy – nauczycieli, wykładowców, edukatorów, tłumaczy, autorów materiałów dydaktycznych.
Po konferencji planujemy wydanie publikacji.
Dla członków IATEFL PL przewidziana jest 10% zniżka.
Szczegółowe informacje wraz z proponowaną tematyką znajdą Państwo na Głównej Stronie Konferencji 2019

Serdecznie zapraszamy!

W ramach tematu Konferencji proponujemy Państwu  następujący zakres zagadnień:

1.    Między językiem zawodowym a specjalistycznym – możliwości doskonalenia dydaktyki i zadania lektoratów
2.    Potencjał, zadania i znaczenie realioznawstwa i regionalizmów w dydaktyce
3.    Multifunkcyjne instrumenty w dydaktyce języków obcych - techniki wspomagane Internetem oraz innymi mediami
4.    Zastosowanie materiałów autentycznych w dydaktyce - wiedza i emocje w drodze do poznania kraju i języka
5.    „A gdyby tak pójść…” - możliwości i doświadczenia w edukacji językowej poza salą dydaktyczną
6.    Interdyscyplinarność i wielojęzyczność-metody, wyzwania, szanse
7.    Konstruktywny i twórczy dialog między nauczycielem a studentem jako wartość dodana w procesie nauczania i świadomego uczenia się
8.    Ewolucja systemów, ram i wyznaczników formalnych edukacji językowej – zadania i ograniczenia
9.    Problemy psycholingwistyczne i nowe zjawiska społeczne w nauczaniu i uczeniu się języków obcych – wymiar indywidualny i zbiorowy
10.    Nowatorskie formy w nauczaniu języków obcych: telekolaboracja, CLIL i inne alternatywne modele dydaktyczne.

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa