International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

Dzień pełen inspiracji dla pomorskich anglistów

by Anna Gałucka
Categories: Gdańsk Region.

26 stycznia 2019 r. był dniem pełnym inspiracji dla ponad 80 nauczycieli języka angielskiego z Pomorza. Współpraca Departamentu Stanu USA (English Language Programs), IATEFL Poland (Region Gdańsk), Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz American Corner pozwoliły nam na zorganizowanie wyjątkowego wydarzenia z udziałem 15 amerykańskich trenerów – seminarium „Together with US. Different perspectives on English Language Teaching”. Podczas spotkania odbyły się dwie sesje plenarne oraz trzy sesje warsztatowe, z pięcioma różnymi zajęciami w każdej z nich. Podejmowano takie zagadnienia, jak uczenie się a nabywanie języka, zarządzanie klasą, praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, wykorzystanie muzyki w edukacji językowej, praca projektowa na lekcji języka angielskiego, ćwiczenia komunikacyjne, praca ze słownictwem, gry językowe, realizacja treści kulturowych, wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji językowej czy aktywizacja i motywowanie uczniów.

 

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa