International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

Eliminacje wojewódzkie tegorocznego konkursu Public Speaking w Gdańsku

by Anna Gałucka
Categories: Gdańsk Region.

Zapraszamy uczniów w wieku 13-19 lat do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym „Public Speaking Contest”, organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland. Temat tegorocznej edycji to: „Things I wish were taught at school”. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu są dostępne pod adresem: https://iatefl.org.pl/en/czytnik-newsow-iatefl/konkurs-krasomowczy-public-speaking-contest-2019.html.

Pomorskie eliminacje wojewódzkie odbędą się 6 czerwca 2019 r. (czwartek) w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, ul. Topolowa 7.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń – skanów czytelnie wypełnionych oświadczeń oraz kart ze str. 3 i 4 Regulaminu Konkursu – na adres gdansk.region@iatefl.org.pl w terminie 14-18 maja br.  

Zachęcamy do udziału w Konkursie!

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa