International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

Region Gdańsk Workshops 17 February

by Anna Gałucka
Categories: Gdańsk Region.


International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Poland
IATEFL POLAND (https://iatefl.org.pl)
invites you to a unique training event

How to use mobile devices

& flip your English classroom a bit?

 

 
 
17th February 2020, 2.30 pm – 5.45 pm
III Liceum Ogólnokształcące
ul. Topolowa 7, Gdańsk-Wrzeszcz

 


2.30-2.35 registration

2.35-3.20 Modals for speculation and deduction – live lesson with the use of mobile devices and elements of flipped classroom

3.20-3.30 coffee break

3.30-4.15 feedback & reflection session

4.15-5.45 How to use mobile devices & flip your English classroom a bit? (Edpuzzle, Socrative, Schoology, Klasa, Story Dice, Taboo, word clouds, podcasts & mem generators for high schools & grades 4-8 of primary schools) – workshop by Anna Orłowska

some refreshments will be provided during the event
all participants will receive certificates of attendance

registration fee: 40 PLN for non-IATEFL PL members*
                         free for IATEFL PL members
registration form: https://tiny.pl/tks33
contact: Małgorzata Bukowska-Ulatowska, gdansk.region@iatefl.org.pl

limited number of seats

We are looking forward to seeing you at the event!

Modern student is a digital native, fluent speaker in the language of the net, numerous apps and social media. Modern teacher stands at a crossroads – we can either try to harness mobile technology and let it be an attractive educational tool, or stick to the good old lecture and textbook way, a way most likely to put the modern student off.

If you feel there is no way of escaping technology in the classroom, and would like to see such apps as Edpuzzle, Schoology or Socrative at work and learn about several, you can’t miss this event!

 
 
 
Anna Orłowska
 
An experienced yet modern teacher of English in regular and IB Diploma Programme classes in 3rd High School in Gdańsk, who has been trying to harness mobile technology on a daily basis for some time now, blessed with a nice set of iPads to use with her modern students.
 
 
 
 
 
 
 
registration fee payment details:

bank account number: 16 1090 1883 0000 0001 0194 5244

account holder: Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland, al. Ujazdowska 58E, 59-900 Zgorzelec

transfer description: szkolenie językowo-metodyczne „How to use mobile devices…” Gdańsk 17 II 2020

* OD 1 STYCZNIA 2020 R. ZMIENIAJĄ SIĘ ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR DO PARAGONÓW FISKALNYCH.
Zgłoszenie na wszystkie imprezy powinno zawierać od razu informację, czy to jest osoba prywatna czy firma lub instytucja i pełne dane do faktury, nie będzie można wystawić faktury do paragonu, na którym nie będzie numeru NIP nabywcy. Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż.

Poniżej wyciąg z przepisów:
Od 1 stycznia 2020 r. zostanie dodany art. 106b ust. 5 ustawy o VAT. Przepis ten, w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem, pozwoli wystawić fakturę na rzecz podatnika, tylko w sytuacji, gdy na paragonie został wskazany jego numer NIP. Po tej zmianie, jeżeli sprzedaż zostanie udokumentowana paragonem:
1) z numerem VAT nabywcy – na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na podatnika, którego numer NIP został wskazany na paragonie,
2) bez numeru VAT nabywcy – na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na nabywcę jako osobę prywatną; w szczególności na takiej fakturze nie będzie mógł zostać wskazany numer NIP nabywcy; taka faktura nie będzie uprawniała do odliczenia z niej VAT.

Ustawodawca wprowadza także surowe sankcje dla podatników wystawiających faktury z NIP nabywcy do sprzedaży udokumentowanej paragonami bez numeru NIP. Sankcje przewidziano również dla nabywców, którzy będą ujmowali w ewidencji VAT takie faktury. Podatnikom takim – z wyjątkiem osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe – organy podatkowe ustalą dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Będzie ono wynosić 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez numeru NIP nabywcy (art. 106b ust. 6 i art. 109a ustawy o VAT).

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa