International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

Gdańsk Region Workshop 2nd December

by Anna Gałucka
Categories: Gdańsk Region.

                                     

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland (Region Gdańsk)

oraz

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

serdecznie zapraszają do udziału w 4-godzinnych bezpłatnych warsztatach

Public speaking w pracy z uczniem zdolnym na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej”

(Gdańsk Regional Workshop).

 

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego, w tym członkowie IATEFL Poland

Cena: bezpłatne

Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, sala 314

Termin: 2 grudnia 2017 r. (sobota), 9.30-12.45

Opis szkolenia: Przemawianie publiczne oraz uczestnictwo w debatach to umiejętności, które są bardzo ważne zarówno w życiu szkolnym, jak i zawodowym. To także potężne narzędzie w rękach nauczycieli języka obcego, dzięki któremu nie tylko pomagamy uczniom w rozwinięciu praktycznych, życiowych umiejętności prezentacji i argumentacji, ale także pozwalamy doskonalić warsztat językowy. Przedmiotem warsztatów będą możliwości wykorzystania potencjału krasomówstwa i debat oksfordzkich na lekcjach języka obcego w pracy z uczniem zdolnym. Zapoznamy się z konkursami krasomówczymi i debatanckimi oraz kołami TED-Ed, gdzie uczniowie tworzą, nagrywają i publikują swoje przemowy. Zajęcia dostarczą także praktycznych przykładów rozwiązań sprawdzających się w pracy z uczniem uzdolnionym językowo. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Prowadzący: Anna Orłowska – doświadczony nauczyciel języka angielskiego, Business English i English B HL w programie dyplomowym matury międzynarodowej oraz wychowawca w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku; opiekun wielu laureatów konkursów z zakresu wystąpień publicznych; egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku; arbiter języka angielskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej; członek Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland

Zapisy: https://oferta.cen.gda.pl/oferta/public-speaking-w-pracy-z-uczniem-zdolnym-na-lekcjach-jezyka-angielskiego-w-szkole-ponadgimnazjalnej; uwaga: pierwszeństwo w rekrutacji mają członkowie IATEFL Poland

Koordynator: Małgorzata Bukowska-Ulatowska, malgorzata.bukowska@cen.gda.pl, 58 34 04 143

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa