International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

​IATEFL Worskshop Rzeszów 3rd June

by Anna Gałucka
Categories: Rzeszów Region.

Uniwersytet Rzeszowski
oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego
IATEFL POLAND
(Drama and Psychology SIG, Teacher Development SIG and Rzeszów Region)


zapraszają na szkolenie dla nauczycieli języków obcych i innych zainteresowanych,
które poprowadzi


Prof. Nadzw. dr hab.  Alicja Gałązka


DATA: Piątek 3-go czerwca 2016
MIEJSCE: Uniwersytet Rzeszowski, KAMPUS ZALESIE ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, Budynek D9 sala 336

ZAPISY: Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego :  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY .  Ze względu na małą ilość miejsc prosimy o przemyślane decyzje oraz poinformowanie organizatora o ewentualnej rezygnacji z udziału w szkoleniu (email: jkawalek@univ.rzeszow.pl)

Zapisy do dnia: 27 maja 2016 (do godz. 24:00)

KOSZT: 20 zł  Płatność na miejscu
Pracownicy UCNJO Uniwersytetu Rzeszowskiego –opłata wynosi 10 zł
Członkowie IATEFL PL  są zwolnieni z opłat

Plan szkolenia:

11:30-12:00 Rejestracja

12:00 – 13:00  "Akademia umiejętności społecznych nauczyciela, czyli jak rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, empatię i inteligencję emocjonalną" cz.1

13.00-13.15 Przerwa kawowa

13.15-14.15   "Akademia umiejętności społecznych nauczyciela, czyli jak rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, empatię i inteligencję emocjonalną" cz.2


Prof. Nadzw. dr hab.  Alicja Gałązka
Psycholog, lingwista, licencjonowany coach, trener oraz pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz School of Education  in University of Exeter, UK. Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim oraz wielu innych uczelniach prywatnych. Autorka licznych programów studiów podyplomowych. Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych. Obyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich  głównie w UK oraz USA  Wykładowca i międzynarodowy  trener z zakresu umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej  oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki. Ekspert z zakresu dramy- metody wykorzystywanej w edukacji, treningach interpersonalnych , zarządzaniu oraz terapii. Założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 20 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe, unijne oraz szkoleniowe. Autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założenia psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy.  Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji,  instytucji użyteczności publicznej, lekarzy, nauczycieli  oraz innych grup zawodowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia psychologiczne oraz dramowe dla nauczycieli języków obcych. Koordynatorka dwóch sekcji Psychology in ELT oraz Drama in ELT w IATEFL Poland.
 

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa