International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

7th December IATEFL workshop Rzeszów

by Anna Gałucka
Categories: Rzeszów Region.

Uniwersytet Rzeszowski
oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego
IATEFL POLAND
(Drama and Psychology SIG, Teacher Development SIG and Rzeszów Region)
zapraszają na szkolenie dla nauczycieli języków obcych i innych zainteresowanych,
które poprowadzi
Prof. Nadzw. dr hab.  Alicja Gałązka


DATA: Poniedziałek 7 grudnia 2015
MIEJSCE: Uniwersytet Rzeszowski, KAMPUS ZALESIE ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, Budynek D9

ZAPISY: Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYZe względu na małą ilość miejsc prosimy o przemyślane decyzje oraz poinformowanie organizatora o ewentualnej rezygnacji z udziału w szkoleniu (email: jkawalek@univ.rzeszow.pl)

Zapisy do dnia: 4 grudnia 2015 (do godz. 24:00)

KOSZT: 25 zł udział w jednej sesji (40 zł za udział w 2 sesjach). Płatność na miejscu.
Członkowie IATEFL PL oraz pracownicy UCNJO Uniwersytetu Rzeszowskiego są zwolnieni z opłat.    

Plan szkolenia:

9:45-10:00     Rejestracja

10:00 – 11:30  Neurocoaching językowy  jako forma oceniania kształtującego.
Co zrobić, by nasi uczniowie byli zmotywowani, uczyli się szybciej i bardziej efektywnie ?  Neurocoaching językowy to koncepcja nauczania języka obcego oparta na zasadach coachingu personalnego i grupowego oraz neurodydaktyki. Neurocoaching językowy to nauczanie zindywidualizowane oparte na diagnozowaniu indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, jego motywowaniu, rozwijaniu umiejętności ustalania  własnych celów oraz podawanie przez nauczyciela materiału w sposób adekwatny i przyjazny dla pracy  mózgu ucznia.  Neurocoaching językowy to rozwój metakompetencji uczniów pozwalający na świadomy i zaangażowany proces uczenia się.


W trakcie prezentacji przedstawiona zostanie koncepcja neurocoachingu językowego, który pozwala nauczycielom na skuteczne wprowadzanie strategii i technik , które służą ocenianiu kształtującemu.  Uczestnicy wykładu poznają wybrane strategie i techniki coachingowe, które mogą być z powodzeniem zastosowane na lekcji języka angielskiego oraz dowiedzą się co łączy  neurocoaching językowy oraz ocenienie kształtujące.

11:30-11:45      Przerwa na kawę / herbatę

11:45 – 13:15  Empathetic  and inclusive teaching - how to motivate the ELT students
The workshop will explore the psychological theories of personality and learning styles which are the key to run fully engaging and motivating  classes for students. Teaching should start with understanding how the learners learn and act to be effective. The workshop will help the participants to learn  how to begin the lesson  having  the learner in mind, how to read the educational audience, understand different modalities, explore and learn the students secrets of educational inclusion to make teaching empathetic and inclusive.

Część pierwsza odbędzie się w języku polskim, druga w języku angielskim

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa

Nota informacyjna:

Prof. Nadzw. dr hab.  Alicja Gałązka
Psycholog, lingwista, licencjonowany coach, trener oraz pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz School of Education  in University of Exeter, UK. Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim oraz wielu innych uczelniach prywatnych. Autorka licznych programów studiów podyplomowych. Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych. Obyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich  głównie w UK oraz USA  Wykładowca i międzynarodowy  trener z zakresu umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej  oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki. Ekspert z zakresu dramy- metody wykorzystywanej w edukacji, treningach interpersonalnych , zarządzaniu oraz terapii. Założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 20 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe, unijne oraz szkoleniowe. Autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założenia psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy.  Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji,  instytucji użyteczności publicznej, lekarzy, nauczycieli  oraz innych grup zawodowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia psychologiczne oraz dramowe dla nauczycieli języków obcych. Koordynatorka dwóch sekcji Psychology in ELT oraz Drama in ELT w IATEFL Poland.

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa