International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

Kraków Region Workshop 25th November

by Anna Gałucka
Categories: Kraków Region.

 
International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Poland
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce
IATEFL POLAND http://www.iatefl.org.pl


Drogie Koleżanki i Koledzy,


IATEFL Poland we współpracy ze Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowiezaprasza
na warsztat dla lektorów języków obcych pt.

„Psychologia pozytywna i coaching w nauczaniu języków obcych”
który poprowadzi
Prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka

Termin warsztatu:  25 listopada 2016 roku

16.30 – 18.00    Część wykładowa
18.00 – 18.15    Dyskusja w małych grupach i podsumowanie
18.15 – 18.30    Krótka informacja na temat dalszych szkoleń planowanych w regionie Kraków

Miejsce warsztatu:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, budynek G (na lewo od głównego wjazdu), nr sali: 13

Rejestracja
Szkolenie jest bezpłatne dla lektorów UEK oraz członków Stowarzyszenia IATEFL
Warunek: zgłoszenie na szkolenie najpóźniej w terminie do 22 listopada 2016.

Pozostałe osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztacie proszone są o wniesienie opłaty w wysokości 30 złotych.

Numer rachunku: 16 1090 1883 0000 0001 0194 5244
Właściciel rachunku: Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce - IATEFL Poland,
ul. Michałowskiego 4, 31-126 Kraków
Tytuł przelewu: "Szkolenie językowe IATEFL Poland - Region Kraków,  25.11.2016"

Potwierdzenie przelewu proszę przesłać na adres: lucyna.wilinkiewicz@gmail.com albo przedstawić bezpośrednio przed rozpoczęciem warsztatu.

Bardzo proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie informacji:

nazwisko i imię / szkoła / członek IATEFL lub nie,
jeśli nie – dowód wpłaty (za wyjątkiem lektorów SJO UEK)


na następujący adres mailowy: lucyna.wilinkiewicz@gmail.com

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają “Certyfikat uczestnictwa”

Zapraszam!!!
Lucyna Wilinkiewicz-Górniak, IATEFL POLAND, Przedstawiciel Regionu Kraków

Prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka

Psycholog, lingwista, licencjonowana coach, wiceprezes Polskiego oddziału Coachingu ICC, międzynarodowy trener oraz pedagog. Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim oraz wielu innych uczelniach prywatnych.
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz School of Education in University of Exeter, UK. Autorka licznych programów studiów podyplomowych. Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych. Odbyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich, głównie w UK oraz USA.
Wykładowca i międzynarodowy  trener z zakresu umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki.


Ekspert z zakresu dramy - metody wykorzystywanej w edukacji, treningach interpersonalnych, zarządzaniu oraz terapii. Założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 20 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe, unijne oraz szkoleniowe. Autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych opartej o założenia psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy.
Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji, instytucji użyteczności publicznej, lekarzy, nauczycieli  oraz innych grup zawodowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności społecznych dla lekarzy w ramach Naczelnej Izby Lekarskiej, Okręgowych Izb Lekarskich oraz w szpitalach.

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa