International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

Poznań Region Workshop 14 January

by Anna Gałucka
Categories: Poznań Region.


Dear Colleagues,

IATEFL Poland Poznań Region

would like to invite you
to a workshop entitled:

Mission Impossible
– drama as a form of sociotherapy in ELT

 

prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka


Where:
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Matejki 8/10, Poznań
(Room number will be displayed on the day)


When:
14th January, 2017
11.00 – 15.00

About the workshop:

The drama process with its unique potential to encourage spontaneity, creativity, imagination, non-verbal communication, fun and reflection has the potential to help participants to understand their current situations and liberate them sufficiently to perceive new possibilities and then develop the personal power needed to bring about the changes they wish to make.
During the drama workshop we will explore difficult issue of bulling and violence among pupils. Participants will experience :

 • How the victim feels
 • What gang members may feel as opposed to present (mismatch)
 • Mismatch between bully’s self – image and the views of others
 • How victims might get help
 • The consequences of bullying on aggressor, victim, families and friends

Language - English
For information about the presenter P.T.O.

REGISTRATION INFORMATION:
There will be a 50 zł charge for non-IATEFL members.
All IATEFL members are entitled to a 50% discount (please indicate your membership number).
The fee can be paid to IATEFL Poland bank account no 16 1090 1883 0000 0001 0194 5244. Certificates of attendance will be issued on request.
            Early registration advisable as there is a limited number of places.
           Please contact: marietta.milewska@iatefl.org.pl tel. 883 755 320

www.iatefl.org.pl

Prof. nadzw dr hab. Alicja Gałązka to psycholog, lingwista, licencjonowany coach, trener oraz pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz School of Education in University of Exeter, UK. Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim oraz wielu innych uczelniach prywatnych. Autorka licznych programów studiów podyplomowych między innymi Metodyka nauczania języka angielskiego. Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych. Odbyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich głównie w UK oraz USA. Wykładowca i międzynarodowy trener z zakresu kreatywnego nauczania, umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki. Ekspert z zakresu dramy- metody wykorzystywanej w edukacji , treningach interpersonalnych , zarządzaniu oraz terapii. Założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 20 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe, unijne oraz szkoleniowe. Autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założenia psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy. Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji, instytucji użyteczności publicznej , lekarzy, nauczycieli oraz innych grup zawodowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia psychologiczne oraz dramowe dla nauczycieli języków obcych. Koordynatorka dwóch sekcji Psychology in ELT oraz Drama in ELT w IATEFL Poland.

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

 • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
 • participate in Annual  IATEFL Conferences
 • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
 • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
 • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
 • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
 • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa