International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

Poznań Region Workshop 19th March

by Anna Gałucka
Categories: Poznań Region.

Dear Colleagues,

IATEFL Poland Poznań Region
would like to invite you
to a workshop entitled:

Spring Workshop

19th March, 2016

II Liceum Ogólnokształcące

ul. Matejki 8/10, Poznań

(Room number will be displayed on the day)

 

10.00 – 10.45 Live lesson with 4th grade students

(Marietta Milewska-Moult)

Presentation on some elements of Whole Brain Teaching and Cooperative Learning.  Both stimulating speaking and cooperating in young learners groups. The workshop will present the way to build up a positive relationship between pupils. A unique opportunity to watch real students in action.

Language - English

 

11.45 – 11.00 Coffee break

11.00 – 12.30 How to effectively run lessons based on group work

(Małgorzata Urbanowicz)

The practical workshop will explore some methods stimulating creative thinking, speaking and expanding vocabulary. (circuit, słowo przypadkowe, poker kryterialny)

Language - Polish

 

12.30 – 13.00 Coffee break

13.00 – 14.30 How to bridge the learning barriers in the ELT classroom

(prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka)

The workshop will explore the psychological theories of personality and learning styles which are the key to run fully engaging and motivating classes for students.

Language - English

 

For more information about the workshops and the presenters P.T.O.

Certificates of attendance will be issued on request.

REGISTRATION INFORMATION:

The workshop is free for IATEFL members.

There will be a 40 zł charge for non-IATEFL members. The fee can be paid to IATEFL Poland bank account no 16 1090 1883 0000 0001 0194 5244 or on arrival.

Early registration advisable as there is a limited number of places.

Please contact : marietta.milewska@iatefl.org.pl tel. 883 755 320

www.iatefl.org.pl

 

Marietta Milewska-Moult od dwudziestu lat prowadzi z mężem własną szkołę językową CREAM TEA, w której z sukcesem i z ogromnym zapałem uczy angielskiego dzieci i nastolatki. Przez trzy lata koordynowała IATEFL Poland Young Learners SIG i organizowała warsztaty z udziałem znanych postaci ELT m.in. Andrew Wright’a i Chuck'a Pugliese’a. Obecnie jest Koordynatorem Regionu IATEFL Poland. Podczas prezentacji lekcji z udziałem uczniów szkoły podstawowej Marietta zaprezentuje elementy programów Whole Brain Teaching i Cooperative Learning, które wdraża na swoich zajęciach.

 

Małgorzata Urbanowicz jest pedagogiem, surdopedagogiem i polonistą. Pracowała w Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących, w Szkole Podstawowej w Rokietnicy. Obecnie uczy języka polskiego w Szkole Podstawowej w Kamionkach. Od wielu lat prowadzi szkolenia na temat metod aktywizujących oraz metod pracy z dziećmi z problemami edukacyjnymi. Przez cały okres zatrudnienia w szkole prowadziła zajęcia rewalidacyjne z uczniami na wszystkich poziomach nauczania. Specjalizuje się w pracy z dzieckiem ze specjalnymi problemami edukacyjnymi.

 

Małgosia zachęca do wzięcia udziału w warsztatach: Jak efektywnie prowadzić zajęcia w grupach – w oparciu o metody aktywizujące (circept, słowo przypadkowe, poker kryterialny). Małgosia chciałaby przekazać praktyczną wiedzę na temat zasad pracy w grupie oraz metod, które zachęcą dzieci do twórczego myślenia, swobodnego wypowiadania się, poszerzania słownictwa.

 

Prof. nadzw dr hab. Alicja Gałązka to psycholog, lingwista, licencjonowany coach, trener oraz pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz School of Education in University of Exeter, UK. Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim oraz wielu innych uczelniach prywatnych. Autorka licznych programów studiów podyplomowych między innymi Metodyka nauczania języka angielskiego. Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych. Odbyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich głównie w UK oraz USA. Wykładowca i międzynarodowy trener z zakresu kreatywnego nauczania, umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki. Ekspert z zakresu dramy- metody wykorzystywanej w edukacji , treningach interpersonalnych , zarządzaniu oraz terapii. Założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 20 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe, unijne oraz szkoleniowe. Autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założenia psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy. Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji, instytucji użyteczności publicznej , lekarzy, nauczycieli oraz innych grup zawodowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia psychologiczne oraz dramowe dla nauczycieli języków obcych. Koordynatorka dwóch sekcji Psychology in ELT oraz Drama in ELT w IATEFL Poland. 

 

How to bridge the learning barriers in the ELT classroom
The workshop will explore the psychological theories of personality and learning styles which are the key to run fully engaging and motivating classes for students. Teaching should start with understanding how the learners learn and act to be effective. The workshop will help the participants to learn how to begin the lesson having the learner in mind, how to read the educational audience, understand different modalities, explore and learn the students secrets of educational inclusion to make teaching empathetic and inclusive.

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa