International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

"Public Speaking Contest” Eliminacje Warszawa

by Anna Gałucka
Categories: Warszawa Region.

Zapraszamy uczniów gimnazjów do szkół średnich do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym „Public Speaking Contest”, organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland.

Temat IV edycji: „Will technology be the future?

Szczegółowe informacje: http://bit.ly/PublicSpeakingContest2018

Regulamin konkursu i karty zgłoszeniowe:
http://bit.ly/regulaminPublicSpeaking18

 Eliminacje mazowieckie odbędą się 7 czerwca 2018 r. o godzinie 13:00 w XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Polna 5

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń – skanów czytelnie wypełnionych oświadczeń oraz kart ze str. 3 i 4 Regulaminu Konkursu – na adres marcin.stanowski@iatefl.org.pl do 30 maja.

Zachęcam do udziału w Konkursie!
Marcin Stanowski
IATEFL Poland, Region Warszawa

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

  • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
  • participate in Annual  IATEFL Conferences
  • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
  • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
  • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
  • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
  • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa