28th IATEFL POLAND Conference
Gdańsk, 20-22 September 2019

Registration procedure for the 28th IATEFL Poland Conference

Registration procedure for the 28th IATEFL Poland Conference – GDAŃSK 2019

1. Creating an account
At IATEFL website www.iatefl.org.pl Gdańsk 2019- there is a registration option. In order to register it is necessary to create an account. The following fields need to be filled in: "Name", "Surname", E-mail", "Password", "Confirm Password", and "Register". After filling in the data (including the password created on the spot) and pressing the confirmation button, an e-mail with an activating link (which at the same time will verify whether the user uses his/her own e-mail box to which he/she has an access) will be sent to the specified e-mail address. The e-mail address from that moment on will serve as a login.
2. Registration
2.1. Personal data
After logging in, using the e-mail address and password, the user has access to the next step of the registration process. It will be checked whether the user’s name, surname, e-mail address and password are already in the database. If it is so, the form will be automatically completed with personal data. However, it is still possible to modify the data (except for the membership number and e-mail address). For users who will not be found in the database the personal data fields will remain empty. The system allows modifying the change of the name or e-mail address since the last IATEFL conference. The IATEFL membership number remains unchanged.
2.2 Acceptance of the rules
Before sending the application the user should accept the rules of the conference which will be shown on the screen.
2.3 Fees
The next screen will display options concerning the choice of fee and payment deadlines (early, late, upon arrival). The time of the receiving the payment at the IATEFL account will influence the fee regardless of the on-line option chosen. The options available for IATEFL members will not be available for other participants.
2.4 Meals
The next screen displays ordering and cost of meals.
2.5 Options
Additional options to choose from are: certificate of attendance, invoice (including fields NIP, name and address of the recipient), permission to put the name and surname in the conference materials, permission to send personal data to other organizations and registering to the E- Bulletin mailing list. The invoice will be sent online. The paper version will be issued only upon written request and prepared for collection in the conference pack on the first day of the conference.
2.6 Confirmation by the user
Finally, the next screen will display all the entered data, chosen options and total costs. It will be possible to go back, change and confirm the data. After the confirmation an e-mail will be sent to the user and organizers.
2.7 Confirmation by the organizers
The last screen displays the confirmation of registration and the bank account number for payments. This is the last stage of the registration procedure.

Registration fees 28th IATEFL Poland International Conference 2019

 

REGISTRATION

EARLY

by 09.07.2019

LATE

by 31.08.2019

FINAL

by 10.09.2019

IATEFL Members

340 PLN

390 PLN

490 PLN

Non-IATEFL Members

420 PLN

470 PLN

490 PLN

Students1

210 PLN

235 PLN

245 PLN

Exhibitors

290 + VAT

350 +VAT

460 +VAT

One day registration fee2

210 PLN

235 PLN

245 PLN

Registration fee for online access2

150 PLN

200 PLN

200 PLN

Pre-Conference Event

IATEFL Members

9.00-12.00 Friday 20.09.19

30 PLN30 PLN

Subject to availablity

30 PLN

Pre-Conference Event

Non-IATEFL Members

9.00-12.00 Friday 20.09.19

60 PLN60 PLN

Subject to availablity

60 PLN

Venue: Faculty of Social Sciences, the University of Gdańsk
the UG Campus in Oliwa, Gdańsk

1Student’s identity must be displayed upon arrival at the conference during registration
 2membership fee not included

 

28. Konferencja IATEFL Poland Gdańsk


PROCEDURA REJESTRACJI UCZESTNIKÓW

1.    Utworzenie konta

(Dotyczy tylko osób, które nie utworzyły konta w latach ubiegłych. Osoby posiadające konto przechodzą bezpośrednio do punktu 2. – Logowanie.)

 • wejdź na stronę www.iatefl.org.pl/conference.php
 • wybierz REGISTER (rejestracja nowego konta)
 • wypełnij pola: NAME, SURNAME, E-MAIL, PASSWORD, CONFIRM PASSWORD (dowolnie wymyślone)
 • zatwierdź dane wciskając przycisk SIGN IN
 • na podany adres email przesłana zostanie wiadomość zawierająca link aktywujący konto
 • kliknij na otrzymany w wiadomości link aby aktywować konto
 • jeśli naciśnięcie linka aktywacyjnego nie powoduje żadnej reakcji, zaznacz i skopiuj link aktywacyjny i wklej bezpośrednio do paska adresowego przeglądarki, a potem naciśnij enter. Adres e-mail jest od tej pory loginem.

2.    Logowanie/rejestracja uczestników na konferencję

 • wejdź na stronę www.iatefl.org.pl/conference.php
 • do zalogowania użyj adresu email (adres mailowy działający jako login) oraz hasła podanego podczas rejestracji konta
 • jeśli nie pamiętasz hasła użyj opcji FORGOT YOUR PASSWORD
 • po zalogowaniu rozpocznij rejestrację
 • wprowadź aktualne dane do formularza

  UWAGA: prosimy o podanie prywatnego adresu korespondencyjnego. Opcjonalnie można podać reprezentowaną instytucję (nazwa zostanie umieszczona na identyfikatorze)

 • zaakceptuj regulamin konferencj
 • wybierz opcję opłat (rejestracja wczesna, późna lub końcowa)

  UWAGA: cena udziału w konferencji zależy od daty dokonania płatności (data wpływu środków na konto IATEFL) Opcje dostępne dla członków nie będą dostępne dla pozostałych osób. Wraz z upływem terminów odpowiednie opcje opłat będą stawały się niedostępne.

 • jeśli jesteś zainteresowana/y zamówieniem posiłków podczas konferencji zaznacz odpowiednią opcję.
 • zaznacz odpowiednie pola, jeśli chcesz otrzymać certyfikat uczestnictwa i/lub fakturę VAT, podaj adres do jej wysyłki on-line.

  UWAGA: Niezaznaczenie opcji faktury będzie skutkowało nieotrzymaniem jej. (pozostanie wydruk z kasy fiskalnej). Jeśli Państwa udział jest finansowany przez  instytucję, należy z nią uzgodnić wszystkie kwestie związane z danymi do faktury. Faktura zostanie wysłana drogą on-line. Wersja papierowa faktury (na prośbę) lub wydruk z kasy fiskalnej będzie do odbioru podczas konferencji.

 • zaznacz odpowiednie pola jeśli wyrażasz zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska w materiałach konferencyjnych, przesłanie danych innym organizacjom, zapisanie się do listy dystrybucyjnej e-biuletynu
 • upewnij się czy dane wyświetlone na podsumowaniu rejestracji są poprawne (wybrane opcje i suma kosztów), dokonaj ewentualnej korekty (możliwy powrót) i zatwierdź rejestrację
 • po zakończeniu rejestracji na podany adres email zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia
 • w przypadku niejasności, pytań, problemów lub zastrzeżeń z Państwa strony, prosimy o kontakt z organizatorem: e-mail: conference@iatefl.org.pl,  lub władzami IATEFL: www.iatefl.org.pl

 

Opłaty 28th IATEFL Poland International Conference 2019

REJESTRACJA

Wczesna

do 09.07.2019

Późna

do 31.08.2019

KOŃCOWA

do 10.09.2019

Członkowie IATEFL

340 PLN390 PLN490 PLN

Nie-członkowie IATEFL

420 PLN470 PLN490 PLN

Studenci1

210 PLN235 PLN245 PLN

Wystawcy

290 PLN + VAT350 PLN + VAT460 PLN + VAT

Rejestracja jednodniowa2

210 PLN235 PLN245 PLN

Registration fee for online access2

150 PLN200 PLN200 PLN

Pre-Conference Event

Członkowie IATEFL

9.00 – 12.00 Piątek 20.09.19

30 PLN30 PLN

W miarę wolnych miejsc

30 PLN

Pre-Conference Event

Nie-członkowie IATEFL

9.00 – 12.00 Piątek 20.09.19

60 PLN60 PLN

W miarę wolnych miejsc

60 PLN

Venue: Faculty of Social Sciences, the University of Gdańsk
the UG Campus in Oliwa, Gdańsk

1 Studenci zobowiązani są do okazania aktualnej legitymacji studenckiej przy rejestracji na Konferencję
2 Opłata nie obejmuje składki członkowskiej

International Association of Teachers of English as a Foreign Language

is the organiser of the IATEFL Annual Conference:  

 • Three days of intensive training seminars, plenaries, and discussion groups, live lessons with learners
 • 120+ workshops on new teaching trends and techniques
 • Presentations given by top ELT specialists and writers- meet them in person!
 • Thousands of recent ELT publications on display & sold at generous discounted rates
 • High-quality daytime and evening social programmes
 • Approx.1,000 participants each year
 • Numerous opportunities to make new friends & forge useful business contacts
 • Over 100 items in the free prize draw including summer training courses in Great Britain
 • Wide-range of accommodation organised near the Conference venue to suit your tastes!
 • Up-to-date information and materials available on exam courses and professional bodies
 • Supportive and friendly atmosphere, aided by active monitors and IATEFL Help-desk

 

Contact:
E-mail:  conference@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 510865100

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa