27th IATEFL Poland Conference
21-23 September 2018 Wrocław

Registration procedure for the 27th IATEFL Poland Conference

Registration procedure for the 27th IATEFL Poland Conference – Wrocław 2018

 

1. Creating an account
On the IATEFL website www.iatefl.org.pl there is a procedure for registering for the 27th Conference in Wrocław. In order to register, it is necessary to create an account. The following fields need to be filled in: "Name", "Surname", E-mail", "Password", "Confirm Password", and "Register". After filling in the data (including the password created on the spot) and pressing the confirmation button, an e-mail with an activating link (which at the same time will verify whether the user is using his/her own e-mail box to which he/she has access) will be sent to the specified e-mail address. From that moment on, the e-mail address serves as a login.


2. Registration
2.1. Personal data
After logging in using the e-mail address and password, the user has access to the next step of the registration process. It will first be checked whether the user’s name, surname, e-mail address and password are already in the database. If this is so, the form will be automatically completed with personal data. However, it is still possible to modify the data (except for the membership number and e-mail address). For users who are not found in the database, the personal data fields will remain empty. The system allows the name or e-mail address used since the last IATEFL conference to be changed. The IATEFL membership number remains unchanged.

2.2 Acceptance of the rules
Before sending off the application, the user should accept the rules of the conference as shown on the screen.

2.3 Fees
The next screen will display options concerning fees and payment deadlines (early, late, upon arrival). Regardless of the online option chosen, the fee is based on the date on which payment is paid into the IATEFL account. The fee options for IATEFL members will not be available for other participants.

2.4 Meals
The next screen refers to the ordering and cost of meals.

2.5 Accommodation
This screen shows the accommodation options. We advise you to choose the type of hotel that suits you best and contact the hotel  directly in order to book your room.

2.6 Options
Additional options are: certificate of attendance, invoice (including fields NIP, name and address of the recipient), permission to put your name and surname in the conference materials, permission to send personal data to other organizations and registration for the E- Bulletin mailing list. The invoice will be sent by email. A paper version will be issued only upon written request and prepared for collection in the conference pack on the first day of the conference.

2.7 Confirmation by the user
The next screen will display all the data you have entered, the options you have chosen and the total costs. It will be possible to go back, change and confirm the data. After confirmation, an e-mail will be sent to the user and organizers.

2.8 Confirmation by the organizers
The last screen displays the confirmation of registration and the bank account number for payments. This is the last stage of the registration procedure.

All the fees should be paid to

Bank Zachodni WBK o/Warszawa
Account no.: 16 1090 1883 0000 0001 0194 5244
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce - IATEFL Poland
Al. Ujazdowska 58E
59-900 Zgorzelec

In case of any  doubts or problems, please contact the Organizers: conference@iatefl.org.pl, or IATEFL PL office: office@iatefl.org.pl

Registration fees / 27th IATEFL Poland International Conference Wrocław 2018

 

REGISTRATION

EARLY

by 09.07.2018

LATE

by 31.08.2018

FINAL

by 10.09.2018

IATEFL Members

340 PLN

390 PLN

490 PLN

Non-IATEFL Members

420 PLN

470 PLN

490 PLN

Students1

210 PLN

235 PLN

245 PLN

Exhibitors

290 + VAT

360 +VAT

460 +VAT

One day registration fee2

210 PLN

235 PLN

245 PLN

Pre-Conference Event

IATEFL Members

9.00-12.00 Friday 21.09.18

30 PLN30 PLN

Subject to availablity

30 PLN

Pre-Conference Event

Non-IATEFL Members

9.00-12.00 Friday 21.09.18

60 PLN60 PLN

Subject to availablity

60 PLN

Cancellation of Registration

Return of conference fees

 

Before 10.09.2018

80% of conference fee

 

After 10.09.2018

no return of fees

 

SPEAKERS

 

Procedure

Deadlines

 

Speaker’s online registration with requirements (equipment, room)

by 31.05.2018

 

Speaker’s conference registration

by 09.07.2018

 

EXHIBITORS

Procedure

Deadlines

Booking Exhibition Space

by 09.07.2018

Conference Programme Advertising

by 09.07.2018

Sponsorship Opportunities

by 31.08.2018

Delivery of inserts and advertising materials for the participants’ packs

by 31.08.2018

1 Student ID Card should be produced at the registration desk  (upon arrival at the Conference Venue in Wrocław)
2 IATEFL PL membership for 2018 not included.

 

27. Konferencja IATEFL Poland WROCŁAW
PROCEDURA REJESTRACJI UCZESTNIKÓW

1. Utworzenie konta

(Dotyczy tylko osób, które nie utworzyły konta w latach ubiegłych. Osoby posiadające konto przechodzą bezpośrednio do punktu 2. – Logowanie.)

•    wejdź na stronę iatefl.org.pl/conference
•    wybierz REGISTER (rejestracja nowego konta)
•    wypełnij pola: NAME, SURNAME, E-MAIL, PASSWORD, CONFIRM PASSWORD (dowolnie wymyślone)
•    zatwierdź dane wciskając przycisk REGISTER
•    na podany adres email przesłana zostanie wiadomość zawierająca link aktywujący konto
•    kliknij na otrzymany w wiadomości link aby aktywować konto
•    jeśli naciśnięcie linka aktywacyjnego nie powoduje żadnej reakcji, zaznacz i skopiuj link aktywacyjny i wklej bezpośrednio do paska adresowego przeglądarki, a potem naciśnij enter. Adres e-mail jest od tej pory loginem.

2. Logowanie/rejestracja uczestników na konferencję

•    wejdź na stronę iatefl.org.pl/conference
•    do zalogowania użyj adresu email (adres mailowy działający jako login) oraz hasła podanego podczas rejestracji konta
•    jeśli nie pamiętasz hasła użyj opcji FORGOT YOUR PASSWORD
•    po zalogowaniu rozpocznij rejestrację
•    wprowadź aktualne dane do formularza

UWAGA: prosimy o podanie prywatnego adresu korespondencyjnego. Opcjonalnie można podać reprezentowaną instytucję (nazwa zostanie umieszczona na identyfikatorze)

•    zaakceptuj regulamin konferencji
•    wybierz opcję opłat (rejestracja wczesna, późna lub końcowa)

UWAGA: cena udziału w konferencji zależy od daty dokonania płatności (data wpływu środków na konto IATEFL) Opcje dostępne dla członków nie będą dostępne dla pozostałych osób. Wraz z upływem terminów odpowiednie opcje opłat będą stawały się niedostępne.

•    jeśli jesteś zainteresowana/y zamówieniem posiłków podczas konferencji oraz/lub zakwaterowaniem zaznacz odpowiednią opcję.
•    zaznacz odpowiednie pola, jeśli chcesz otrzymać certyfikat uczestnictwa i/lub fakturę VAT, podaj adres do jej wysyłki on-line

UWAGA: Niezaznaczenie opcji faktury będzie skutkowało nieotrzymaniem jej (pozostanie wydruk z kasy fiskalnej). Jeśli Państwa udział jest finansowany przez instytucję, należy z nią uzgodnić wszystkie kwestie związane z danymi do faktury. Faktura zostanie wysłana drogą on-line. Wersja papierowa faktury (na prośbę) lub wydruk z kasy fiskalnej będzie do odbioru podczas konferencji.

•    zaznacz odpowiednie pola jeśli wyrażasz zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska w materiałach konferencyjnych, przesłanie danych innym organizacjom, zapisanie się do listy dystrybucyjnej e-biuletynu
•    upewnij się czy dane wyświetlone na podsumowaniu rejestracji są poprawne (wybrane opcje i suma kosztów), dokonaj ewentualnej korekty (możliwy powrót) i zatwierdź rejestrację
•    po zakończeniu rejestracji na podany adres email zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia
•    w przypadku niejasności, pytań, problemów lub zastrzeżeń z Państwa strony, prosimy o kontakt z organizatorem: e-mail: conference@iatefl.org.pl,  lub biurem IATEFL PL: office@iatefl.org.pl.

Opłaty/ 27th IATEFL Poland International Conference 2018

REJESTRACJA

Wczesna

do 09.07.2018

Późna

do 31.08.2018

KOŃCOWA

do 10.09.2018

Członkowie IATEFL

340 PLN390 PLN490 PLN

Nie-członkowie IATEFL

420 PLN470 PLN490 PLN

Studenci1

210  PLN235 PLN245 PLN

Wystawcy

290 PLN + VAT360 PLN + VAT460 PLN + VAT

Rejestracja jednodniowa2

210 PLN235 PLN245 PLN

Pre-Conference Event 

Członkowie IATEFL

9.00 – 12.00 Piątek 21.09.18

30 PLN30 PLN

W miarę wolnych miejsc

30 PLN

Pre-Conference Event

Nie-członkowie IATEFL

9.00 – 12.00 Piątek 21.09.18

60 PLN60 PLN

W miarę wolnych miejsc

60 PLN

Odwołanie rejestracji

Zwrot kosztów uczestnictwa

 

Przed 10.09.2018

80% opłaty rejestracyjnej

 

Po 10.09.2018

nie dokonujemy zwrotów

 

PREZENTERZY

 

Czynność

Termin

 

Zgłaszanie on-line prezentacji i wymagań sprzętowych speakera

do 31.05.2018

 

Rejestracja (zwykła) dla speakera

do 09.07.2018

 

WYSTAWCY

Czynność

Termin

Zgłoszenie stoiska wraz z wymaganiami

do 09.07.2018

Nadsyłanie reklam do zamieszczenia w programie konferencyjnym

do 09.07.2018

Zgłoszenia sponsorów

do 31.08.2018

Nadsyłanie materiałów/wkładek reklamowych do pakietów konferencyjnych

do 31.08.2018

1 Studenci zobowiązani są do okazania aktualnej legitymacji studenckiej przy rejestracji na Konferencję
2 Opłata nie obejmuje składki członkowskiej za rok 2018.

International Association of Teachers of English as a Foreign Language

is the organiser of the IATEFL Annual Conference:  

 • Three days of intensive training seminars, plenaries, and discussion groups, live lessons with learners
 • 120+ workshops on new teaching trends and techniques
 • Presentations given by top ELT specialists and writers- meet them in person!
 • Thousands of recent ELT publications on display & sold at generous discounted rates
 • High-quality daytime and evening social programmes
 • Approx.1,000 participants each year
 • Numerous opportunities to make new friends & forge useful business contacts
 • Over 100 items in the free prize draw including summer training courses in Great Britain
 • Wide-range of accommodation organised near the Conference venue to suit your tastes!
 • Up-to-date information and materials available on exam courses and professional bodies
 • Supportive and friendly atmosphere, aided by active monitors and IATEFL Help-desk

 

Contact:
E-mail:  conference@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 510865100

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa