aktualnościCentraleventskonkurs krasomówczypscpublic speakingregions

Mazowiecka edycja VIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Public Speaking Contest  2/06/2023

Zapraszamy do udziału w mazowieckiej edycji VIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Public Speaking Contest 

informacje pod adresem: https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest-2023/

temat wystąpienia: “The limits of my language are the limits of my world”

Eliminacje do etapu mazowieckiego odbędą się w piątek 2 czerwca 2023 r.

w siedzibie XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przy ulicy Polnej 5.

Początek konkursu o godzinie 9:00 (może ulec zmianie).

 Nauczyciele przesyłają zgłoszenia uczniów reprezentujących poszczególne szkoły w terminie do 8 maja 2023 r.

Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 2 elementów:

należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/2ndVfXoCfkGm3Drg8

a także wysłać skan wypełnionego i odręcznie podpisanego oświadczenia (załącznik do regulaminu: https://iatefl.org.pl/wp-content/uploads/2023/02/Regulamin-VIII-Ogolnopolskiego-Konkursu-Krasomowczego-2023.pdf)

na adres:  marcin.stanowski@iatefl.org.pl

Przypominamy, że 1 szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej z 3 kategorii.