eventsPsychologywebinars

O życzliwości, odwadze i kreatywności w czasach „zarazy”

Pobierz certyfikat:

prof_alicja_galazka_o_zyczliwosci

Informacje o zagrożeniu chorobą zawsze związane są z dużym ładunkiem  emocjonalnym. Każdy z nas ma bliskie sobie osoby, o które się martwi. Pojawia się naturalny  lęk, który pobudza nasze funkcje poznawcze do zwiększonej aktywności, większej wybiórczości związanej z tematem. Lęk sprawia, że koncentrujemy się  na źródle zagrożenia i nie potrafimy o niczym innym myśleć. Uruchamiamy mechanizmy błędnego myślenia, które często pociągają za sobą nieadekwatne zachowania, brak empatii i wzmożoną agresję.

Czy w czasach utrudnionego realnego kontaktu możemy wejść w bliższe relacje wirtualne? Jak  dbać o swój stan emocjonalny  i innych w sytuacji zagrożenia? Jak wyjść poza utrwalone schematy myślenia i działania?

Zapraszam do poczucia  „wirtualnej bliskości”  

Leave a Reply