public speakingSouth

Public Speaking Contest 2020 – eliminacje w Krakowie

Contest moved to 2021

Zapraszamy do udziału w krakowskiej edycji VI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Public Speaking Contest – szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://iatefl.org.pl/konkurs-krasomowczy-public-speaking-contest-2020 .

Krakowskie eliminacje odbędą się 29 maja 2020 r.

·         Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.05.2020

Zgłoszenia na konkurs proszę przesyłać na adres mailowy Lucyny Wilinkiewicz-Górniak
(Kraków Region Representative): Lucyna.wilinkiewicz@gmail.com

Leave a Reply