Łódźpublic speakingregions

Public Speaking Contest 2021 – eliminacje Łódź 08.06

Public Speaking Contest 2021 – eliminacje Łódź

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Public Speaking Contest – szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest-2021 .

Eliminacje dla Łodzi odbędą się  08 czerwca 2021 r o godz.12:00 online (Zoom). Do udziału w konkursie będzie niezbędne skorzystanie z komputera ze stabilnym łączem internetowym, z mikrofonem oraz kamerą.

Zgłoszenia uczniów reprezentujących poszczególne szkoły przesyłają nauczyciele-opiekunowie . Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 2 elementów: należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/2rNVbHuAEa37o5u86, a także wysłać skan wypełnionego i odręcznie podpisanego oświadczenia (wzór: https://bit.ly/3bhYFRy) na adres magda.dworakowska@iatefl.org.pl . Przypominamy, że 1 szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej z 3 kategorii.

Zgłoszenia uczniów reprezentujących poszczególne szkoły przesyłają nauczyciele-opiekunowie w terminie do 1 czerwca 2021.

Leave a Reply

%d