public speakingregions

Public Speaking Contest 2021 – eliminacje w Warszawie – 28.05

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Public Speaking Contest – szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest-2021.

Warszawskie eliminacje odbędą się w czwartek 28 maja 2021 r. online (Zoom).
Do udziału w konkursie będzie niezbędne skorzystanie z komputera ze stabilnym łączem internetowym, z mikrofonem oraz kamerą.

Godzina rozpoczęcia eliminacji zostanie podana po zakończeniu rejestracji.

Zgłoszenia uczniów reprezentujących poszczególne szkoły przesyłają nauczyciele-opiekunowie w terminie do 17 maja 2021 r.

Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 2 elementów: należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/pyPvCGDpYGqEqd7X7, a także wysłać skan wypełnionego i odręcznie podpisanego oświadczenia (wzór: https://bit.ly/3bhYFRy) na adres jperkowska-whiley@iatefl.org.pl.

Przypominamy, że 1 szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej z 3 kategorii. 

Leave a Reply