aktualnościCentralŁódźNewspublic speakingregions

Public Speaking Contest 2022 – eliminacje Łódź 18.05

Stowarzyszenie Nauczycieli
Języka Angielskiego w Polsce
IATEFL Poland

zaprasza do

udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Public Speaking Contest 2022 – szczegółowe informacje są dostępne na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego  https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest-2022

Temat:

“ATTITUDE IS A LITTLE THING THAT MAKES A BIG DIFFERENCE”

Łódzkie eliminacje odbędą się w środę 18 maja 2022 r w Szkole Podstawowej Łódzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Łodzi przy ul Obornickiej 11/14.

Godzina rozpoczęcia eliminacji zostanie podana po zakończeniu rejestracji.

Zgłoszenia uczniów reprezentujących poszczególne szkoły przesyłają nauczyciele-opiekunowie w terminie do 10 maja 2022 r.

Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 2 elementów: należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG9d-qS7nKzkLWnxqWldYgE7Y-C1zr9AQpCD742iGPwHV7mA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0, a także wysłać skan wypełnionego i odręcznie podpisanego oświadczenia (wzór: https://bit.ly/3DGTfd9) na adres magda.dworakowska@iatefl.org.pl.

Przypominamy, że 1 szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej z 3 kategorii. 

Leave a Reply