aktualnościCentralNewspublic speakingregions

Public Speaking Contest 2022 – eliminacje Warszawa 03.06

Public Speaking Contest 2022 – eliminacje w Warszawie

Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Public Speaking Contest – szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest-2022 Warszawskie eliminacje odbędą się w piątek 3 czerwca 2022 r.  w siedzibie szkoły XIX LO ul. Zbaraska 1 w Warszawie. Godzina rozpoczęcia eliminacji zostanie podana po zakończeniu rejestracji.

Zgłoszenia uczniów reprezentujących poszczególne szkoły przesyłają nauczyciele-opiekunowie w terminie do 30 kwietnia 2022 r. Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 2 elementów: należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/owVvnGW7wtVzuF8k8 , a także wysłać skan wypełnionego i odręcznie podpisanego oświadczenia (wzór: https://bit.ly/3DGTfd9) na adres:  jperkowska-whiley@iatefl.org.pl.

Przypominamy, że 1 szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej z 3 kategorii.

Leave a Reply