aktualnościNewspublic speakingregionsWestWrocław

Public Speaking Contest 2022 – eliminacje Wrocław-3 czerwca

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym “Public Speaking Contest”.  Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest-2022.

Temat:
“Attitude is a little thing that makes a big difference”

Zgłoszenia uczniów reprezentujących poszczególne szkoły przesyłają nauczyciele-opiekunowie w terminie do 25 maja 2022 r. Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 2 elementów: prosimy o wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/UscASkoghoNmFFKR9

oraz wysłania skanu wypełnionego i odręcznie podpisanego oświadczenia (wzór: https://bit.ly/3DGTfd9) na adres : joanna.leszkiewicz@iatefl.org.pl

Eliminacje dolnośląskie odbędą się 3 czerwca w VII Liceum Ogólnokształcącym im K. K. Baczyńskiego u. Krucza 49 we Wrocławiu. Dokładny termin eliminacji zostanie podany po zakończeniu rejestracji.

Przypominamy, że 1 szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej z 3 kategorii.

Leave a Reply