aktualnościkonkurs krasomówczypublic speakingregionsSouth

Public Speaking Contest 2023 Eliminacje wojewódzkie w regionie Kraków

Szanowni Uczestnicy Konkursu Krasomówczego w Krakowie❣ Zapraszając wszystkich do wzięcia udziału w eliminacjach w regionie Kraków, jednocześnie informuję, że miejsce eliminacji – to Centrum Językowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pawilon Finansów, pokój 210, drugie piętro. Przesłuchania odbędą się w sobotę, 27 maja, a godzina ich rozpoczęcia zależna jest od ilości uczestników i została zaplanowana na 14.00. Gdyby jednak liczba uczestników wymagała wcześniejszego ich rozpoczęcia, nie wykluczamy takiej opcji. Każdy/a uczestnik/czka dostanie informację o wyznaczonej dla niego/niej godzinie po zamknięciu listy zgłoszeń. Zapraszam