aktualnościkonkurs krasomówczypublic speakingregionsWestWrocław

Public Speaking Contest 2023 Eliminacje wojewódzkie w regionie Wrocław

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym

“Public Speaking Contest 2023”.

Szczegółowe informacje: https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest-2023

Temat wystąpienia:

“The limits of my language are the limits of my world”.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się we wtorek 6 czerwca 2023r. w siedzibie VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego u. Krucza 49 we Wrocławiu. Dokładna godzina eliminacji zostanie podana po zakończeniu rejestracji.

Termin zgłoszeń: 22 maja 2023r.

Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 2 elementów:

proszę wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/ikaMj575PYiBzJaSA

a także wysłać skan wypełnionego i odręcznie podpisanego oświadczenia (załącznik do regulaminu: https://iatefl.org.pl/wpcontent/uploads/2023/02/Regulamin-VIII-Ogolnopolskiego-Konkursu-Krasomowczego-2023.pdf)

na adres przedstawiciela Regionu Wrocław: joanna.leszkiewicz@iatefl.org.pl

Przypominamy, że jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej z 3 kategorii.