aktualnościeventseventsHigh priority

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 28 maja 2024 roku o godz. 19.15

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland

wtorek 28 maja 2024 roku o godz. 19.15 (drugi termin: 19.30) ONLINE – ZOOM PLATFORM

Wszyscy członkowie są zaproszeni do wzięcia udziału w zebraniu.

Zapraszamy do rejestracji:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMscO6trTIjHddCgiYI3_E5qjgf3_kl_jfw

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Wstęp Prezesa
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z 22. września 2023 roku
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika IATEFL Poland
 6. Odczytanie oświadczenia Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2023 (Uchwała nr 1)
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem nowego logo Stowarzyszenia (Uchwała nr 2)
 9. Wolne wnioski

  ORDINARY GENERAL MEETING

  of Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland

  Tuesday, 28th May 2023, at 7.15 p.m. (second term: 7.30 p.m.)

  All members are invited to attend

  Register in advance for this meeting:

  https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMscO6trTIjHddCgiYI3_E5qjgf3_kl_jfw

   The proposed agenda for the Annual General Meeting:

  1. President’s introduction
  2. Selecting the Chairperson of the OGM
  3. Approval of the Agenda of the OGM
  4. Approval of the Minutes of the 22nd  September 2023 – AGM
  5. IATEFL Poland Treasurer’s Report
  6. Statement of the Review Committee
  7. Voting on the approval of Balance for 2023 (Resolution no 1)
  8. Voting on the approval of a new logo of IATEFL Poland (Resolution no 2)
  9. Any other business