aktualnościeventsevents

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland – – środa 14 czerwca

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland

środa 14 czerwca 2023 roku o godz. 19.30 (drugi termin: 19.45) ONLINE – ZOOM PLATFORM

Wszyscy członkowie są zaproszeni do wzięcia udziału w zebraniu.

Zapraszamy do rejestracji:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEtd-mvpjkoHddSvGfWmlpWzBTMAZWTL1bY

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Wstęp Prezesa
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z 16. września 2022 roku
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika IATEFL Poland
 6. Odczytanie oświadczenia Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2022 (Uchwała nr 1)
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres od 16 września 2022 (Uchwała nr 2)
 9. Nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia Susan Holden i Alanowi Maley. 
 10. Wolne wnioski

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland w okresie wrzesień 2022 – maj 2023

             ORDINARY GENERAL MEETING

of Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland

Wednesday, 14th June 2023, at 7.30 p.m. (second term: 7.45 p.m.)

All members are invited to attend.

Register in advance for this meeting:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEtd-mvpjkoHddSvGfWmlpWzBTMAZWTL1bY

The proposed agenda for the Annual General Meeting:

 1. President’s introduction
 2. Selecting the Chairperson of the OGM
 3. Approval of the Agenda of the OGM
 4. Approval of the Minutes of the 16th September 2022 – AGM
 5. IATEFL Poland Treasurer’s Report
 6. Statement of the Review Committee
 7. Voting on the approval of Balance for 2022 (Resolution no 1)
 8. Voting on granting discharge to the IATEFL Poland Board (Resolution no 2)
 9. Awarding the title of honorary member of the Association to Susan Holden and Alan Maley.
 10. Any other business