Studenci o dodatkowych potrzebach edukacyjnych i język obcy

Anna Nabiałek, Marta Rudnicka

Summary

Nasza prezentacja poświęcona będzie tematyce pracy ze studentami o dodatkowych potrzebach w kontekście nauczania języków obcych. Przedstawimy Multimedialną Pracownię Nauki Języków Obcych Studium Językowego UAM, gdzie na co dzień odbywają się nasze zajęcia i opowiemy o zasadach jej funkcjonowania. Zaprezentujemy trudności, które towarzyszą zarówno nam w nauczaniu, jak i studentom w uczeniu się języka obcego oraz wypracowane, skuteczne rozwiązania. Przede wszystkim jednak odniesiemy się do czynników, które powodują, że nasi studenci odnoszą niezwykłe sukcesy językowe, przekładające się bezpośrednio na ich osiągnięcia akademickie i zawodowe.

Biodata

Starszy wykładowca języka angielskiego, koordynator ds.nauczania studentów z niepełnosprawnościami w Studium Językowym UAM.
Od 2008 współprowadzę Multimedialną Pracownię Nauki Języków Obcych SJ UAM i zajmuję się nauczaniem języka angielskiego studentów niesłyszących i słabosłyszących oraz o innych dodatkowych potrzebach edukacyjnych na wszystkich poziomach studiów.

Presentation Details

Type of presentation: Talk
Presentation is for: General audience
Presentation focuses on: Tertiary education
Presentation Coding: Special Educational Needs (SEN) Non-Commercial
Speaking on behalf of a publisher, examination board, or commercial organisation? No

Scheduled for

Date: Saturday, 2022-09-17, 12:20 - 13:00
Place: Lecture Hall 4.7