eventsPsychologywebinars

Nauczyciel wobec kultury narcyzmu

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce – IATEFL Poland i Prof. UŚ dr hab. Alicja Gałązka

zapraszają na webinarium

które odbędzie się we wtorek, 3 listopada 2020 roku, w godz. 19.00–20.00.

Temat webinarium:

Nauczyciel wobec kultury narcyzmu

Kilka refleksji Autorki:

Narcyzm najczęściej bywa rozumiany jako przesadna miłość jednostki do samego siebie. Jednak to nie miłość własna stanowi o istocie narcyzmu jako pewnym obliczu charakterologicznym, czy jako cechy większych struktur społecznych, instytucji i organizacji, lub nawet - w wymiarze metaforycznym - całej cywilizacji. Narcyz nie kocha siebie, tylko swoje oblicze. Jest nade wszystko zaabsorbowany sobą. Inni nie interesują go wcale, albo o tyle, o ile potrafią zaspokoić jego potrzeby, głównie potrzebę znaczenia i dominacji. Przecenia swoje dokonania, buduje wizję własnej potęgi i nieograniczonego wręcz sukcesu. Od otoczenia oczekuje ciągłego podziwu i niezmiennej, stałej uwagi.

Pojęcie „narcyzm” funkcjonuje obecnie przede wszystkim  w komputerowym świecie mediów społecznościowych, Facebooków i Tweeterów, Instagramów i innych. Gdzie najczęściej spotykamy się z przejawami narcyzmu w świecie który staje się coraz bardziej cyfrowo zdeformowany, sprzyjający ciągłemu patrzeniu w lustro, które obecnie zamieniło się licznik odwiedzin i kliknięć, monitorów smartfonów i laptopów gdzie czekamy na aprobatę i zainteresowanie?

Młodzi ludzie budują swój obraz oparty na całkowitym zaprzeczeniu rzeczywistości, tworząc siebie w sposób przydający sobie niezwykłe cechy, umiejętności i przeżycia, które z czasem zaczynają w nich funkcjonować swoim własnym życiem domagając się dla swoich wykreowanych nieprawdziwych form szacunku i uwielbienia. Z drugiej strony obserwują innych, piękniejący z dnia na dzień pod wpływem coraz lepszych algorytmów udoskonalania obrazu. Inni są coraz ładniejsi, zdrowsi, bogatsi w coraz ciekawszych miejscach, pozach i towarzystwie. Tymczasem prawdziwy człowiek schowany za elektronicznymi gadżetami staje się coraz bardziej obcy dla samego siebie, i coraz bardziej staje się tym czym naprawdę nie jest, elektronicznym wyobrażeniem samego siebie.

Współczesny świat wydaje się coraz bardziej promować kulturę narcyzmu a szkoła istnieje w szerszym kontekście kulturowym i wszystko, co dzieje w tej uniwersalnej perspektywie cywilizacyjnej, ma przełożenie na funkcjonowanie  szkoły . Stąd też narcystyczne cechy kultury współczesnej bez większego trudu można odnaleźć w niej samej. W narcystycznej szkole traci znaczenie to, co jest jej istotą. Nie docenia się rzeczywistej pracy i walorów nauczycieli oraz uczniów, a także ich indywidualności. Tworzą się pozory, które zaczynają górować nad wszystkim innym. Przypomina to utratę realności, a życie szkoły staje się rodzajem iluzji lub wręcz szaleństwa. Czym jest postawa narcystyczna w szkole , na lekcji, jak  pracować z uczniem narcystycznym ?

    Po webinarium wszyscy uczestnicy otrzymają link do certyfikatu uczestnictwa. 
  Prof. UŚ. dr hab. Alicja Gałązka PROF DR HAB ALICJA GAŁĄZKA Psycholog, psychoterapeuta, lingwista, licencjonowana coach, prezes Polskiego oddziału Coachingu ICC, międzynarodowy trener oraz pedagog. Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim oraz wielu innych uczelniach prywatnych.   Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz School of Education in University of Exeter, UK. Autorka licznych programów studiów podyplomowych. Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych. Odbyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich, głównie w UK oraz USA.   Wykładowca i międzynarodowy  trener z zakresu umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki.   Ekspert z zakresu dramy – metody wykorzystywanej w edukacji, treningach interpersonalnych, zarządzaniu oraz terapii. Założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 20 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe, unijne oraz szkoleniowe. Autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych opartej o założenia psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy.   Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji, instytucji użyteczności publicznej, lekarzy, nauczycieli  oraz innych grup zawodowych. Zapraszamy!        Welcome!

Leave a Reply

%d