aktualnościeventsevents

5th methodological conference in Opole

V Konferencja Metodyczna w Opolu

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach dla nauczycieli języka angielskiego, które odbędą się 26 kwietnia 2024 w Collegium Maius UO, sala 207-207A. To już piąta edycja konferencji metodycznej organizowanej przez Uniwersytet Opolski i Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, przy współudziale Konsulatu USA w Krakowie; tym razem tematem przewodnim jest technologia i sztuczna inteligencja w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego. Szczegóły wydarzenia i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie konferencji https://wfil.uni.opole.pl/vkmnja/. Przewidziano 3 sesje plenarne i 8 warsztatów (do wyboru). Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające 8 godzin szkolenia. Wypełnij formularz rejestracyjny https://wfil.uni.opole.pl/vkmnja-registration/ do 19.04.2024, udział w konferencji jest darmowy, liczba miejsc ograniczona.

5th methodological conference in Opole

You are cordially invited to participate in a workshop for English teachers, which will be held on April 26, 2024 at Collegium Maius UO, room 207-207A. This is the fifth edition of the methodological conference organized by the University of Opole and the Municipal Center for Educational Support in Opole, in cooperation with the US Consulate in Krakow; this time the topic is technology and artificial intelligence in the teaching and learning of English. Details of the event and the registration form can be found on the conference website https://wfil.uni.opole.pl/vkmnja/. There will be 3 plenary sessions and 8 workshops (to choose from). Conference participants will receive certificates for 8 hours of training. Fill out the registration form https://wfil.uni.opole.pl/vkmnja-registration/ by 19.04.2024, participation in the conference is free, the number of places is limited.