Northpublic speaking

Public Speaking Contest 2021 – eliminacje w Gdańsku 10.06

Public Speaking Contest 2021 – eliminacje w Gdańsku

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Public Speaking Contest – szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest-2021 .

Gdańskie eliminacje odbędą się w czwartek 10 czerwca 2021 r. online (Zoom). Do udziału w konkursie będzie niezbędne skorzystanie z komputera ze stabilnym łączem internetowym, z mikrofonem oraz kamerą. Godzina rozpoczęcia eliminacji zostanie podana po zakończeniu rejestracji.

Zgłoszenia uczniów reprezentujących poszczególne szkoły przesyłają nauczyciele-opiekunowie w terminie 17-22 maja 2021 r. Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 2 elementów: należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/rxAen8qLDGpvZKND6 , a także wysłać skan wypełnionego i odręcznie podpisanego oświadczenia (wzór: https://bit.ly/3bhYFRy) na adres gdansk.region@iatefl.org.pl . Przypominamy, że 1 szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej z 3 kategorii.

Leave a Reply