aktualnościEastkonkurs krasomówczypscpublic speakingregions

Public Speaking Contest 2023 Eliminacje wojewódzkie w regionie Lublin

Public Speaking Contest 2023 – eliminacje w Lublinie,  06 czerwca 2023 r.

Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Public Speaking Contest – szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest-2023.

Eliminacje w Lublinie  odbędą się we wtorek 06 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Wajdeloty 12, Lublin.

Do przesyłania zgłoszeń uczniów reprezentujących poszczególne szkoły zapraszamy nauczycieli-opiekunów w terminie do 31 maja 2023 r.

Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 2 elementów: należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/XQGxnjLFkpVL6UXJ9 , a także wysłać skan wypełnionego i odręcznie podpisanego oświadczenia na adres office@iatefl.org.pl. Przypominamy, że 1 szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej z 3 kategorii.