eventsNorthpublic speaking

Public Speaking Contest 2020 – eliminacje w Gdańsku

Contest moved to 2021

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Public Speaking Contest – szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://iatefl.org.pl/konkurs-krasomowczy-public-speaking-contest-2020 .

Gdańskie eliminacje odbędą się 4 czerwca 2020 r. (czwartek) w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana po zakończenie rejestracji. Zgłoszenia reprezentantów szkół – skany formularzy stanowiących załączniki do regulaminu konkursu – należy przesyłać w terminie 11-14 maja 2020 r. na adres gdansk.region@iatefl.org.pl .    

Leave a Reply