Northpscpublic speaking

Public Speaking Contest 2024 Eliminacje wojewódzkie w regionie North

Public Speaking Contest 2024 Eliminacje wojewódzkie w regionie North

Zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Public Speaking Contest – szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest.

Gdańskie eliminacje odbędą się w piątek 7 czerwca 2024 r. w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. J. Pestalozziego 7/9 od godz. 10.00.

Do przesyłania zgłoszeń uczniów reprezentujących poszczególne szkoły zapraszamy nauczycieli-opiekunów w terminie 6-22 maja 2024 r. Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 3 elementów: należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://tiny.pl/dxpbx, a także wysłać skany wypełnionych i odręcznie podpisanych: karty zgłoszenia (zał. nr 1 do regulaminu) oraz oświadczeń uczniów / rodziców uczniów dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu (zał. nr 2) na adres e-mail: gdansk.region@iatefl.org.pl. Przypominamy, że 1 szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej z 3 kategorii.