aktualnościCentralkonkurs krasomówczypscpublic speakingregions

Mazowiecka edycja IX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Public Speaking Contest  7 czerwca 2024 – Warszawa

Zapraszamy do udziału w mazowieckiej edycji IX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Public Speaking Contest 

informacje pod adresem: https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest-2024/

temat wystąpienia: “Are we thinking creatures that feel or feeling creatures that think?”

Eliminacje w Regionie Centralnym w Warszawie odbędą się w piątek 7 czerwca 2024 r.

w siedzibie XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie przy ulicy Polnej 5.

Początek konkursu o godzinie 10:00 (może ulec zmianie).

 Nauczyciele przesyłają zgłoszenia uczniów reprezentujących poszczególne szkoły w terminie do 28 maja 2023 r.

Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 2 elementów:

należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/Www1oiWLyoMwdc5Q6

a także wysłać skan wypełnionego i odręcznie podpisanego oświadczenia (załącznik do regulaminu: https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest-2024/

na adres:  marcin.stanowski@iatefl.org.pl

Przypominamy, że 1 szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej z 3 kategorii.

Kontakt z organizatorem w Warszawie: marcin.stanowski@iatefl.org.pl