aktualnościCentralkonkurs krasomówczypscpublic speaking

Public Speaking Contest 2024 Eliminacje wojewódzkie w Łodzi

Public Speaking Contest 2024 Eliminacje wojewódzkie w regionie łódzkim

Zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Public Speaking Contest – szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest.

Łódzkie eliminacje odbędą się w poniedziałek 27 maja 2024 o godz. 12:30 w siedzibie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 149/153 (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej).

Do przesyłania zgłoszeń uczniów reprezentujących poszczególne szkoły zapraszamy nauczycieli-opiekunów. Termin zgłaszania ubiega 19 maja 2024 r. Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 3 elementów: należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/WhpLupXCcnKDfcyq9 , a także wysłać skany wypełnionych i odręcznie podpisanych: karty zgłoszenia (zał. nr 1 do regulaminu) oraz oświadczeń uczniów / rodziców uczniów dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu (zał. nr 2) na adres e-mail: magda.dworakowska@iatefl.org.pl. Przypominamy, że 1 szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej z 3 kategorii.