psc

Public Speaking NEWS

Please, read the general rules for Public Speaking Contest: https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest/

Below you can find detailed information about the regional contests.

Public Speaking News

Zwycięzcy konkursu Public Speaking Contest – Region Warszawa

Gratulujemy Zwycięzcom! Zapraszamy na kolejną edycję w 2024 roku…

Zwycięzcy konkursu Public Speaking Contest – Region Gdańsk

Congratulations to all 16 participants of the regional level of the Public Speaking Contest 2023…

Zwycięzcy konkursu Public Speaking Contest – Region Kraków

Gratulujemy Zwycięzcom! Zapraszamy na kolejną edycję w 2024 roku…

Zwycięzcy konkursu Public Speaking Contest – Region Łódź

Gratulujemy Zwycięzcom! Zapraszamy na kolejną edycję w 2024 roku…

Public Speaking Contest 2023 Eliminacje wojewódzkie w regionie Lublin

Public Speaking Contest 2023 – eliminacje w Lublinie,  06 czerwca…

Public Speaking Contest 2023 Eliminacje wojewódzkie w regionie Łódź

Łódzkie eliminacje konkursu krasomówczego odbędą się 22 maja 2023…

%d bloggers like this: